martes, 17 de enero de 2017

Educar amb emocióVa ser l'any 1996 quan l'informe de la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l'Educació per al segle XXI, "L'educació envolta un tresor", conegut com "L'informe Delors", assenyalava que l'educació ha d'organitzar-se al voltant de de quatre aprenentatges fonamentals, que seran per a cada persona, els pilars del coneixement al llarg de la vida: Aprendre a conèixer, és a dir, adquirir els instruments de la comprensió; aprendre a fer, per poder influir sobre el propi entorn; aprendre a viure junts, per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes i aprendre a ser, com a procés fonamental que arreplega elements dels tres anteriors.
En aquest context, el professorat s'interessa cada vegada més en al vessant emocional i afectiva de les relacions interpersonals de l'alumnat i considera la necessitat d'educar aquests aspectes per a desenvolupament harmònic de l'alumnat, doncs, sabem que les persones que tenen una autoestima alta i un major autocontrol conductual i emocional, a més a més, presenten estils cognitius positius i gestionen les seues emocions de manera adequada, i les podem denominar persones felices. 
En considerar el desenvolupament integral de la persona como una finalitat del sistema educatiu, les emocions, els afectes i les relacions adquireixen una major rellevància i assumeixen com a tasca pròpia la d'ensenyar a ser i a conviure a més a més de la d'ensenyar a conèixer. Les activitats que es desenvolupen en l'aula són el principal vehicle per a la relació entre el professorat i l'alumnat, i és ací on es posa en joc la càrrega emocional i afectiva. L'educació emocional comporta l'aprenentatge i la pràctica en l'aula d'estrategies cognitives, repertoris comportamentals, valors, habilitats socials i tècniques d'autocontrol que permeten a l'alumnat saber viure satisfactòriament. 
Desde el Cefire de València, conscients de l'esforç del professorat per tal d'aconseguir una educació integradora que contemple no solament l'àrea intel·lectual, sinó també la soci-afectiva i afectiva, posen a la vostra disposició aquesta publicació que ofereix un marc general sobre les dimensions emocionals i afectives, i proporciona orientacions per a l'organització del treball en l'aula.
Els materials (articles i vídeos elaborats per professorat universitari, orientadors, etc.) es troben agrupats en cinc grans blocs:
  1. Art i moviment
  2. Experiències d'aula
  3. Neurociència i neuroeducació
  4. Metodologia
  5. Mindfulness
Si voleu consultar l'índex podeu fer-ho ací: Índex del DVD
Si esteu interessats en este material, el podeu traure en préstec a la biblioteca del Cefire de València.
A la biblioteca hem elaborat algunes bibliografies amb el que hi ha a les nostres biblioteques de Cefire relacionat amb el tema que esperem que sigen del vostre interés:


No hay comentarios:

Publicar un comentario